Godt at vide om hjemmebesøget

Det år du fylder 75 år modtager du et brev - enten med digital post eller med almindelig post - med et tilbud om et hjemmebesøg. Du bestemmer selv, om du vil takke ja til tilbuddet.
Fra du bliver 80 år vil du årligt få tilbudt et hjemmebesøg.

Besøget varer cirka 1 ½ time.

Forebyggelseskonsulenten giver dig råd og vejledning i forbindelse med eventuelle problemer og vil informere dig om eksisterende tilbud og aktiviteter i Varde Kommune.
Besøget af forebyggelseskonsulenten erstatter ikke de eksisterende tilbud til dig, men er et supplement til disse.

Forebyggelseskonsulenten kan ikke bevilge for eksempel hjemmehjælp og hjælpemidler, men kan rette henvendelse til rette sted..