Projekt "Mod på livet - trods livsændring"

"Du kan ikke hindre sorgens fugle i at flyve hen over dit hoved, men måske kan du forhindre dem i at stoppe op og bygge rede i dit hår"

 •  

Baggrund for projektet

Projektet henvender sig til dig:

 • der er 65 år eller derover
 • der har mistet din ægtefælle eller samlever
 • hvis ægtefælle eller samlever er flyttet på plejehjem

Det er en stor belastning at miste sin ægtefælle eller samlever. For eksempel:

 • Hver 6. over 65 år lider af voldsom stresstilstand et år efter ægtefælles/samlevers død
 • 72 % tilkendegiver, at ægtefællens/samlevers død var den mest belastende oplevelse, de havde haft i deres liv

(Palliativt Videncenter 2011, ”Når to bliver til én”).

Det svære valg med at skulle flytte sin syge ægtefælle eller samlever på plejehjem er også belastende og kan give dårlig samvittighed. Der opstår et dilemma mellem hensynet til ægtefællen/samlever og hensynet til sig selv.

At være partner til en alvorlig syg ægtefælle/samlever er en stor belastning for eget helbred og egen livskvalitet, og gør det endnu mere udfordrende at mestre den nye livssituation.

Sundhedssystemet har ofte den syge i fokus. Partneren, som forvandles fra livsledsager til fuldtidsplejer, føler sig ofte overset af både familie og samfund. Partnerens liv bliver - så at sige - ”sat i parentes”.
(Videnskab.dk, 2009 ”Ægtefællen stjæler livet).

Undersøgelser viser, at op mod 30 % af ældre mennesker, hvis ægtefælle eller samlever har en alvorlig sygdom, oplever ensomhed.

Tiltag

Center for Sundhedsfremme har mange nye tiltag og flere vil komme til. Blandt andet kan vi nævne:

 • Foredrag
 • Webinar/digitalt foredrag
 • Personlig samtale
  Er du fyldt 65 år og blevet alene, enten ved dødsfald eller fordi din ægtefælle/samlever er på plejehjem, tilbydes du en personlig samtale.
 • Oplæg for foreninger
 • Deltagelse i events
KIRSTEN RASK BENTSENtlf. 7994 6073
Send Kirsten en mail

MINNA GRUNNETtlf. 7994 6606
Send Minna en mail

PIA KARINA HØGHtlf. 7994 6072
Send Pia en mail