Café Rend og Hop

Et tilbud til børn, der vejer for meget og ønsker at mødes med andre børn med vægtproblemer.

Tidspunkt: løbende opstart
Målgruppe: Børn fra 4. klasse og ældre. Barnet skal være overvægtig i forhold til alder og højde - svarende til et BMI over 25 for voksne. Det er et krav, at barnet har lyst til aktivt og positivt at være sammen med andre børn.

Caféen har fokus på sund mad og motion. Holdes 1. onsdag i hver måned fra kl. 16-18 og skal ses som et supplement til de sportsaktiviteter, børnene går til i deres fritid og til den indsats forældrene yder i hjemmet.
Træning er på eget ansvar.

Se datoer for 2017 her.

Hvad laver vi?

I caféen laver vi sund mad, motion og sunde aktiviteter.
Vi griner meget og vi har det sjovt.

Nogle gange har vi også madlavningsaftener for hele familien.

I sommeren har vi en sommerlejr. 

Vejning

Barnet bliver vejet hver gang - med mindre andet er aftalt med forældrene.

Vejningen foregår ved Karin, som er diætist. Der vil kort blive talt om, hvordan det går.

Individuelle samtaler

Der er mulighed for individuelle samtaler om kost og motivation.

Hvem vil barnet møde

Fra Center for Sundhedsfremme vil børnene møde:

  • Karin Lykke Iversen, diætist
  • Anne Winther Svendsen, sundhedskonsulent
  • Kenneth Pihl, fysioterapeut

Gæstelærere vil også besøge Caféen.

Opskrifter 

Efter hver Café kan du finde opskrifterne her.

Sted: Center for Sundhedsfremme
Pris: Tilbuddet er gratis.
Øvrigt: Af hensyn til samværet med de andre børn, er det vigtigt at barnet kan komme og være med de fleste gange. Afbud meldes til Karin - mobil 2526 0863.
Tilmelding: For at hjælpe barnet og familien til at huske aftalerne, sendes der i dagene op til caféen en reminder i form af en SMS eller e-mail efter ønske fra den enkelte familie.
Rend og Hop
Gå tilbage til oversigten over kurser og tilbud
Henvisning

Et barn kan henvises til en livsstilssamtale via egen læge eller en sundhedsplejerske.
Det er et krav, at barnet og forældre kommer til en motiverende samtale, hvor situationen afklares og der sættes fremtidige mål, inden barnet deltager i Caféen.

Vi har et ønske om at have tæt kontakt ti forældrene - enhver henvendelse er altid velkommen.

KARIN LYKKE IVERSENtlf. 7994 6066 / 2526 0863
Send Karin en mail

ANNE WINTHER SVENDSENtlf. 7994 6075
Send Anne en mail

KENNETH PIHLtlf. 7994 6078 / 2026 7003
Send Kenneth en mail