Forebyggende hjemmebesøg - efter sygehusindlæggelse

Det kan tage tid at komme til kræfter igen, specielt i den første tid efter en indlæggelse.

Tidspunkt: løbende opstart
Målgruppe: Du har lige været indlagt på sygehuset og er 65 år eller derover. Du må ikke modtage både personlig og praktisk hjælp fra kommune, du bor ikke på plejehjem eller i beskyttet bolig. Du bor i Varde Kommune

Når du er udskrevet fra sygehuset og er vel hjemme igen, er det vigtigt, at du genoptager dit vante liv. Hvis du synes, det er svært, har brug for en snak om din oplevelse omkring indlæggelsesforløbet, eller omkring hvordan du hurtigt kan genoptage dagligdagen, kan vi tilbyde dig et forebyggende hjemmebesøg.

Hvad går et forebyggende hjemmebesøg ud på

Et forebyggende hjemmebesøg kan måske give dig svar på nogle af dine spørgsmål eller overvejelser.
Besøget, som foregår i dit hjem, vil tage udgangspunkt i din hverdag lige nu, og hvilke ønsker du har for din tilværelse som f. eks:

 • Undgå genindlæggelse
 • Din sundhed og trivsel
 • Medicin
 • Information om kommunens tilbud for netop din aldersgruppe
 • Glæder og vanskeligheder ved at blive ældre
 • Du bestemmer selv, hvad samtalen i øvrigt skal handle om. For eksempel: indlæggelsen på sygehuset, sorg, bolig, kost, søvn og motion.

Skal jeg have et problem for at få et forebyggende hjemmebesøg?

Nej, du skal ikke have et problem for at få besøg. Meningen med et forebyggende besøg er at sætte ind, før eventuelle problemer tager til. Et besøg forpligter dig på ingen måde.

Hvordan får jeg et forebyggende hjemmebesøg?

På et af apotekerne i Varde, Nr. Nebel og Oksbøl skal du give samtykke til, at Center for Sundhedsfremme må kontakte dig. Gør du det, vil du inden for én uge blive ringet op af den forebyggelseskonsulent, som vil besøge dig.  Sammen aftaler I dato og klokkeslæt for besøget.

Praktiske oplysninger:

 • Samtalen foregår i hjemmet efter nærmere aftale
 • Der afsættes ca. 1½ time til besøget
 • Vi har tavshedspligt og beder altid om tilladelse, inden oplysninger fra en samtale noteres
 • Det tilstræbes, at det er den samme person, som kommer på forebyggende hjemmebesøg hver gang
 • Vi kan ikke bevilge ydelser som f.eks. hjemmehjælp og hjælpemidler, men kan henvise til rette person
Sted: I dit eget hjem
Tilmelding: Ring til os - se kontaktoplysninger i højre side.
Hospitalsseng
Gå tilbage til oversigten over kurser og tilbud
KIRSTEN RASK BENTSENtlf. 7994 6073
Send Kirsten en mail

MINNA GRUNNETtlf. 7994 6606
Send Minna en mail

PIA KARINA HØGHtlf. 7994 6072
Send Pia en mail