Hvordan passer du på dig selv?

Få viden og redskaber til at håndtere livet som pårørende (for eksempel partner, voksne børn, nær familie, venner) - NYT KURSUS PRIMO 2019

Tidspunkt: Onsdag d. 24. april 2019 kl. 16.00
Målgruppe: Pårørende (for eksempel partner, voksne børn, nær familie og venner) til personer med kronisk eller langvarig sygdom, som for eksempel hjertesygdom, KOL, diabetes 2, kræft, komplekse kroniske smerter, depression, hjerneskade.

Vi har et kursusforløb, som forløber over 3 gange fra kl. 16-18. Datoer primo 2019 kommer senere.

Kursusindhold

  • at være pårørende
  • hverdagen og følelser som pårørende
  • balance i hverdagen

Undervisningen vil veksle mellem oplæg og vidensdeling af kursisternes egne erfaringer.

Undervisere

Undervisere vil fagpersoner fra Center for Sundhdsfremme.

Sted: Center for Sundhedsfremme
Pris: Der er ingen deltagerbetaling.
Øvrigt: Der er tavshedspligt. Max. 12 deltagere på holdet.
Tilmelding: Kontakt Pernille Tandrup Nielsen eller Hanne Kjær - se kontaktoplysninger i højre side.
Demens - yngre og ældre
Gå tilbage til oversigten over kurser og tilbud
PERNILLE TANDRUP NIELSENtlf. 7994 7512 / 2383 7612
Send Pernille en mail