Rend og Hop

Et tilbud til familier, hvor barnet vejer for meget og ønsker at mødes med andre - og hvor familien vil arbejde med at skabe ændringer.

Tidspunkt: løbende opstart
Målgruppe: Børn fra 9 år og ældre. Barnet skal være overvægtig i forhold til alder og højde - svarende til et BMI over 25 for voksne. Det er et krav, at barnet har lyst til aktivt og positivt at være sammen med andre børn, og at barnet uden problemer kan fungere socialt med andre børn.

Rend og hop har blandt andet fokus på sund mad og motion.

Café

Caféen er for børnene og holdes 1. onsdag i hver måned fra kl. 16-17.30. 
Der er vægtkontrol og mulighed for at lave mad og andre aktiviteter.
Der tilbydes kostvejledning 2 gange om foråret og 2 gange om efteråret. Herudover holder vi et webinar, hvor familien deltager via PC hjemmefra.

Se datoer for for 2019 her.

Træning

Træning er hver onsdag fra kl. 16-17.30 på Brorsonskolen (undtaget i skoleferierne). Træningen skal ses som et supplement til de sportsaktiviteter, som børnene går til i deres fritid.

Individuelle samtaler

På baggrund af en afklarende samtale planlægges deltagelse i samarbejde med familien.

Der indledes altid med en samtale og efter behov, er der er mulighed for løbende individuelle samtaler om kost, motivation, trivsel og meget andet.

Hvem vil barnet møde

Fra Center for Sundhedsfremme vil børnene møde:

  • Karin Lykke Iversen, diætist
  • Anne Winther Svendsen, sundhedskonsulent
  • Kenneth Pihl, fysioterapeut

Gæstelærere vil også besøge Rend og Hop.

Opskrifter 

Efter hver Rend og Hop kan du finde opskrifterne her.

Sted: Center for Sundhedsfremme
Pris: Der er ingen deltagerbetaling.
Øvrigt: Af hensyn til samværet med de andre børn, er det vigtigt at barnet kan komme og være med de fleste gange. Afbud meldes til Karin - mobil 2526 0863. Afbud til træning meldes til Kenneth på mobil 2026 7003.
Tilmelding: For at hjælpe barnet og familien til at huske aftalerne, sendes der i dagene op til Rend og Hop en reminder i form af en SMS til enkelte familie.
Rend og Hop
Gå tilbage til oversigten over kurser og tilbud
Henvisning

Et barn kan henvises til en livsstilssamtale via egen læge eller en sundhedsplejerske.
Det er et krav, at barnet og forældre kommer til en motiverende samtale, hvor situationen afklares og der sættes fremtidige mål.

Vi har et ønske om at have tæt kontakt til forældrene - enhver henvendelse er altid velkommen.

KARIN LYKKE IVERSENtlf. 7994 6066 / 2526 0863
Send Karin en mail

ANNE WINTHER SVENDSENtlf. 7994 6075
Send Anne en mail

KENNETH PIHLtlf. 7994 6078 / 2026 7003
Send Kenneth en mail