Demens tæt inde på livet? - kursusforløb for pårørende

Få viden om demens og inspiration til at håndtere livet trods store forandringer i hverdagen gennem et kursusforløb.

Tidspunkt: Tirsdag d. 26. februar 2019 kl. 16.00 - tirsdag d. 09. april 2019 kl. 18.00
Målgruppe: Pårørende (for eksempel partner, voksne børn, nær familie og venner) til et menneske, der har en demenssygdom - og andre interesserede.

Vi har et kursusforløb, som forløber over 4 gange fra kl. 16-18. Vi mødes tirsdag den 26. februar, 12. marts, 26. marts og 9. april.

Du vil få viden om:

  • demenssygdomme og deres forløb
  • funktions- og aktivitetsniveau hos både den, der har demens og den pårørende
  • patientforeninger
  • det kommunale og regionale system
  • fuldmagt og værgemål

Undervisningen vil veksle mellem oplæg og vidensdeling af kursisternes egne erfaringer.

Undervisere

Undervisere vil være demenskonsulenterne fra Center for Sundhedsfremme.

Sted: Center for Sundhedsfremme
Pris: Der er ingen deltagerbetaling.
Øvrigt: Der er tavshedspligt. Der vil både være et forløb i forår og efterår. Max. 25 deltagere pr. hold.
Tilmelding: Kontakt en af demenskonsulenter i højre kolonne senest 25. februar
Pårørendegruppe - demens
Gå tilbage til oversigten over kurser og tilbud
BETTY NIELSENtlf. 7994 6083 / 3057 3215
Send Betty en mail

LINE HOCHHEIMtlf. 7994 6084 / 2526 0864
Send Line en mail

SOLVEIG BORUP JØRGENSENtlf. 7994 6633 / 2158 8337
Send Solveig en mail