Kræft-rehabilitering - temarække

Vi arbejder med at forbedre din livskvalitet, så du oplever dig selv med flere handlemuligheder.

Tidspunkt: Torsdag d. 27. september 2018 kl. 14.15
Målgruppe: For dig som er ramt af kræft. Du er diagnosticeret indenfor det sidste år (gælder også ved tilbagefald). Pårørende kan også deltage.

Kan du nikke genkendende til:

 • det kan være svært at få hverdagen til at fungere igen
 • at kroppen er fysisk svækket 
 • træthed - nedtrykthed kan fylde meget

Temamøder

 • 27. september 2018 kl. 14.15 - 15.45
  Træthed og nedtrykthed
 • 25. oktober 2018 kl. 14.15 - 15.45
  Familien og parforholdet
 • 29. november 2018 kl. 14.15 - 15.45
  Kost v/diætist Karin Lykke Iversen
 • Dato ?? kl. 14.15 - 16.15
  Senfølger og seksualitet
 • Dato ?? kl. 14.15-15.45
  En forandret krop

_________________________________________________________

Alle i gruppen har tavshedspligt.

Udover at deltage i temamøder, har du mulighed for at deltage i vores træning. Læs mere her.

Sted: Center for Sundhedsfremme
Pris: Der er ingen deltagerbetaling.
Tilmelding: Kontakt os på tlf. 7994 6060. Tilmelding senest 2 dage før.
Kræftrehabilitering
Gå tilbage til oversigten over kurser og tilbud
PERNILLE TANDRUP NIELSENtlf. 7994 7512
Send Pernille en mail