Kræft-rehabilitering - træning

Forbedring af din livskvalitet gennem træning. Træning tilrettelægges efter dine ressourcer og behov.

Tidspunkt: løbende opstart
Målgruppe: For dig som er ramt af kræft. Du er diagnosticeret indenfor det sidste år (gælder også ved tilbagefald).

 Kan du nikke genkendende til:

  • det kan være svært at få hverdagen til at fungere igen
  • at kroppen er fysisk svækket 
  • det er svært at komme igang med at dyrke motion
  • træthed - nedtrykthed kan fylde meget

Træning

Vi kan tilbyde træning 2 gange i ugen. Træningen tilrettelægges efter dine ressourcer og behov.

Træning er på eget ansvar.

Alle i gruppen har tavshedspligt.


Udover træning kan vi tilbyde at deltage i en temarække. Læs mere her.

Sted: Center for Sundhedsfremme
Pris: Deltagelse er gratis.
Kræftrehabilitering
Gå tilbage til oversigten over kurser og tilbud
CONNIE TVED LAURIDSENtlf. 7994 6077
Send Connie en mail