Kræftrehabilitering - afklarende samtale

Samtalen er for at sikre en entydig og koordineret indsats for dig med kræft, dine pårørende og for at støtte dig i det videre forløb.

Tidspunkt: løbende opstart
Målgruppe: Du er over 18 år og har eller har haft en kræftdiagnose.

Vi er omkring din sygdom og har fokus på dine behov, ressourcer, netværk, udfordringer og potentielle fremadrettede muligheder.

Dine pårørende er velkomne til at deltage i samtalen.

I samarbejde med dig og dine pårørende ønsker vi at skabe et overskueligt og sammenhængende forløb for dig og dine pårørende.

Sted: Center for Sundhedsfremme
Afklarende samtale
Gå tilbage til oversigten over kurser og tilbud
PERNILLE TANDRUP NIELSENtlf. 7994 7512 / 2383 7612
Send Pernille en mail