Medarbejdere

 

 

JEANETTE ELBEK

Leder
Ledelse og administration. Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

tlf. 7994 6064
Send Jeanette en mail

ANDERS TERP LARSEN

Psykolog

tlf. 7994 6094
Send Anders en mail

ANNE WINTHER SVENDSEN

Sygeplejerske og professionsbachelor i ernæring og sundhed
Livsstil, Mestringskurser

tlf. 7994 6075
Send Anne en mail

BETTINA NIELSEN

Diætist
Ernæringsindsats på ældreområdet

tlf. 7994 6097
Send Bettina en mail

BETTY NIELSEN

Demenskonsulent - uddannet sygeplejerske
Rådgivning og støtte til personer med demens og pårørende. Sparring og vejledning af fagpersonale.

tlf. 7994 6083 / 3057 3215
Send Betty en mail

BRITT SALOMONSSON

Fysioterapeut
Fysisk aktivitet, Hjerterehabilitering, Mestringskurser

tlf. 7994 6076
Send Britt en mail

CHRISTINE TRANKJÆR

Sundhedskonsulent
Kandidat i folkesundhedsvidenskab

tlf. 7994 6079 / 5152 3381
Send Christine en mail

CONNIE TVED LAURIDSEN

Fysioterapeut
Fysisk aktivitet, Kræftrehabilitering, Mestringskurser, Rygestopinstruktør

tlf. 7994 6077 / 6116 2794
Send Connie en mail

GLENN OLESEN

Forebyggelseskonsulent, uddannet ergoterapeut
Rådgivning, forebyggelse sundhed, trivsel og rusmidler, Rygestopinstruktør

tlf. 7994 7279 / mobil 4119 0448
Send Glenn en mail

HANNE KJÆR

Demenskonsulent - uddannet ergoterapeut og master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling
Rådgivning og støtte til personer med demens og pårørende. Sparring og vejledning af fagpersonale.

tlf. 7994 6085 / 2034 3716
Send Hanne mail

HELENE LARSEN

Fysioterapeut
Aktivitetstilbud til borgere med ny-diagnosticeret demens

KARIN LYKKE IVERSEN

Diætist, Master i sundhedspædagogik og sundhedsfremme
Livsstil, Mestringskurser, Rygestopinstruktør

tlf. 7994 6066 / 2526 0863
Send Karin en mail

KENNETH PIHL

Fysioterapeut
Fysisk aktivitet, Mestringskurser, Rygestopinstruktør

tlf. 7994 6078
Send Kenneth en mail

KIRSTEN RASK BENTSEN

Sygeplejerske
Forebyggende hjemmebesøg 75+

tlf. 7994 6073
Send Kirsten en mail

LEA FILTENBORG

Konsulent - uddannet fysioterapeut
Aktivitetstilbud til borgere med ny-diagnosticeret demens

tlf. 7994 8795 / 2013 6681
Send Lea en mail

LINE HOCHHEIM

Demenskonsulent - uddannet ergoterapeut
Rådgivning og støtte til personer med demens og pårørende. Sparring og vejledning af fagpersonale.

tlf. 7994 6084 / 2526 0864
Send Line en mail

LISSIE RASMUSSEN

Konsulent - uddannet ergoterapeut
Aktivitetstilbud til borgere med ny-diagnosticeret demens

tlf. 7994 8795 / 2926 9013
Send Lissie en mail

LONE KJELDSEN BYNGE

Administration
Information og grafisk materiale.

tlf. 7994 6062
Send Lone en mail

LÆRKE AASKOV

Fysioterapeut
Fysisk aktivitet sygemeldte borgere

tlf. 7994 6143
Send Lærke en mail

MALENE JOSEFA ANDERSEN

Fysioterapeut
Fysisk aktivitet sygemeldte borgere

tlf. 7994 6095
Send Malene en mail

MARGIT NYGAARD

Sygeplejerske
Livsstilssamtaler, senhjerneskade

tlf. 7994 6065
Send Margit en mail

METTE JESSEN

Sygeplejerske
KOL

Send Mette en mail

MINNA GRUNNET

Sygeplejerske
Forebyggende hjemmebesøg 75+

tlf. 7994 6606
Send Minna en mail

PERNILLE TANDRUP NIELSEN

Sygeplejerske
Koordinator på kræftområdet

tlf. 7994 7512 / 2383 7612
Send Pernille en mail

PIA KARINA HØGH

Sygeplejerske
Forebyggende hjemmebesøg 75+, mestringskurser, Det rehabiliterende team

tlf. 7994 6072
Send Pia en mail

SOLVEIG BORUP JØRGENSEN

Demenskonsulent - uddannet ergoterapeut
Rådgivning og støtte til personer med demens og pårørende. Sparring og vejledning af fagpersonale.

tlf. 7994 6633 / 2158 8337
Send Solveig en mail

SUSANNE LOUISE JUNGE

Administration
Økonomi og personale

tlf. 7994 6061
Send Susanne en mail

SUSANNE DE VRIES

Socialrådgiver, diplom i pæd. psykologi og individuelle forandringsprocesser.
Rådgivning unge, forebyggelse rusmidler, rygestopinstruktør

tlf. 2136 3612
Send Susanne en mail

TENNA JØRGENSEN

Fysioterapeut
Fysisk aktivitet sygemeldte borgere

tlf. 7994 6092
Send Tenna en mail

VERA HANSTED

Familie- og psykoterapeut
Mestringskurser, kræftrehabilitering, mental sundhed, rygestopinstruktør

tlf. 7994 6086
Send Vera en mail