Forebyggende hjemmebesøg

Vi tilbyder forebyggende hjemmebesøg

  • til dig, som er 65+ år, hvor din livssituation har ændret sig. Du kan for eksempel være blevet alene eller tilflyttet Varde Kommune
  • når du er 70 år og bor alene
  • når du er 75 år
  • når du er 80 år
  • fra du bliver 82 år, vil du få tilbudt et årligt besøg

Du modtager et brev - enten med digital post eller med almindelig post - med et tilbud om et hjemmebesøg. Besøget varer cirka 1 ½ time.
Du bestemmer selv, om du vil takke ja til tilbuddet.

Besøgene udføres af en forebyggelseskonsulent, som er uddannet sygeplejerske eller ergoterapeut.

Beautiful older couple resting in the garden