Kræft

Har du - eller har du haft - en kræftdiagnose, som er diagnosticeret indenfor det sidste år, så har Center for Sundhedsfremme tilbud til dig.

Hvordan foregår det?
Du starter med en afklarende samtale ved os. Her taler du med en fagperson om din situation, netværk, udfordringer og potentielle fremadrettede muligheder. Dine pårørende er velkomne til at deltage i samtalen.

I samarbejde med dig ønsker vi at skabe et overskueligt og sammenhængende forløb for dig, hvor vi støtter op om dig og dine behov og arbejder med at forbedre din livskvalitet, så du oplever dig selv med flere handlemuligheder både fysisk, psykisk og socialt.

Et forløb kan sammensættes af forskellige indsatser, som giver dig redskaber til at håndtere din hverdag med eller efter en kræftdiagnose. Forløbet kan både være individuelt, i gruppe med andre eller pr. telefon.

Windflower, thimbleweed

Et forløb kan indeholde

 • Lær at leve godt med din sygdom
 • Bevægelsens betydning for dit helbred
 • Madens betydning  for dit helbred
 • Rygestop
 • Samtale omkring alkohol

Tilmelding / henvisning

Du kan henvises til tilbuddet fra enten:

 • din egen læge
 • sygehuset
 • kommunal side
 • du kan selv henvende dig

Vil du høre mere?

Kontakt Center for Sundhedsfremme på tlf. 7994 6060.

Udtalelser fra borgere, som har deltaget i et forløb

 • "... I  har interesseret jer i mig som person, man har følt, at man er blevet godt behandlet".
 • "Det har betydet, at min helbredstilstand er blevet bedre".
 • "... X har været med til mine møder med arbejdet, det er guld værd... - X har den faglige viden Det er en kæmpe støtte".

Du kan møde

Annette

Annette Adolf

Sygeplejerske - Kræft- og KOL-rehabilitering

aado@varde.dk

2383 7612