I forbindelse med Lungedagen tilbyder vi et tjek af dine lunger...

Oplever du:

 • Åndenød - du bliver nemt forpustet?
 • Hoste?
 • Pibende eller hvæsende vejrtrækning?
 • Ophostning af slim?
 • Hyppige luftvejsinfektioner?

Så kan du få testet dine lunge i forbindelse med Lungedagen.

Du kan få taget lungetest følgende dage:

 • Onsdag den 15. november kl. 13-15
  - denne dag kan du også få checket din inhalator og jeg kan vejlede dig i brugen af din medicin
 • Tirsdag den 21. november kl. 14-17
  - denne dag kan du også få checket din inhalator
 • Torsdag den 23. november kl. 14-17
  - denne dag kan du også få checket din inhalator
Pustliv_logo

Sted

Sundhedshus Varde
Søndertoften 22
6800 Varde

Tilmelding

Ring til Center for Sundhedsfremme på tlf. 7994 6060 og tilmeld dig. Der afsættes 20 min. til hver.
Du kan nøjes med at sige dit fornavn, hvis du ønsker at være anonym.

Der er stor interesse i at blive testet - det er derfor vigtigt du kommer til aftalt tid, da tiden ellers kan gå til en anden.

Omkring 7000.000 danskere lever med en lungesygdom, men alt for mange ved det ikke selv. Symptomer som hoste, åndenød, slim kan nemlig forveksles med dårlig form eller alderdom.

Hvert år den 3. onsdag i november afholder Lungeforeningen i samarbejde med sundhedsprofessionelle og frivillige Lungedagen.

Over 5.000 dansker får målt deres lungefunktion til den årlige lungedag og mellem 19-20% sendes videre til egen læge på grund af en ukendt nedsat lungefunktion.

Du vil møde

Annette

Annette Adolf

Sygeplejerske - Kræft- og KOL-rehabilitering

aado@varde.dk

2383 7612