Organisering

Center for Sundhedsfremme

Center for Sundhedsfremme startede 1. januar 2007 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Center for Sundhedsfremme består af 3 enheder:

  • Center for Sundhedsfremme, Ringkøbingvej 32, Varde
    Tilbud inden for sundhedsfremme og forebyggelse
  • DemensHus Varde, Laboratorievej 6, Varde
    Her sidder vores demenskonsulenter og her har tilbuddet "Kompas-Klubben" (tilbud til borgere, som er tidligt i et demensforløb) til huse.
  • Medborgerhuset, Storegade 57, Varde (eksternt link)
    Aktivitetscenter for pensionister og efterlønsmodtagere

Overordnet organisering